अधिकारी माहिती

ऊस विकास उपक्रम

team

श्री शिरीष बाबुराव सुर्वे

तांत्रिक व्यवस्थापक

९८२२४२७७९९

bsskce@gmail.com

team

श्री किशोर पांडुरंग तिजारे

प्रोसेस मॅनेजर

९८८१६७९६०९

tijarekp@gmail.com

team

श्री रामनाथ बबनराव हिंगे

कार्यालयीन अधिक्षक

९९७५५७५५९९

bsskos@gmail.com

team

श्री ब्रिजेश अनंत लोहोट

खरेदी अधिकारी

९८५०३७३७२९

bsskpo@gmail.com

team

श्री चंद्रशेखर अरविंद मगर

कामगार कल्याण अधिकारी

९३२६२६५८२५

hrbsskltd@gmail.com

team

श्री राजेश दशरथ वाकचौरे

इन .चिफ अकौंटंट

९९६०३७११७७

team

श्री दिलीप कुरकुटे

शेतकी अधिकारी

९९७५५६१६१३

Djkurkute123@gmail.com

team

श्री पोपट बाळकृष्ण घोलप

सिव्हिल इंजिनिअर

९९७५५७५५९६

bsskcivil@gmail.com

team

श्री अनिल रामभाऊ बोंबले

स्टोअर किपर

९८६०४४५४४२५

Anilbombale10@gmail.com

team

श्री संदिप शंकर मोरडे

ऊस विकास अधिकारी

8600005218

team

श्री प्रमोद रतिलाल पाटील

सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर

९९७५५६८१२२

khannapatil@gmail.com