शैक्षणिक माहिती

ऊस विकास उपक्रम

१) दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील न्यु इंग्लिश स्कूल(CBSC बोर्ड संलग्न)

अ.नंवर्गविद्यार्थी क्षमता
१.नर्सरी४०
२.ज्यु.के.जी.४०
३.सिनी.के.जी.४०
४.पहिली४०
५.दुसरी४०
६.तिसरी४०
७.चौथी४०
८.पाचवी४०

२) दत्तात्रय वळसे पाटील उच्च माध्यमिक विद्यालय (HSC बोर्ड संलग्न)

अ.नं.वर्गविद्यार्थी क्षमता
१.११ वी.कॉमर्स ८०
२.१२ वी.कॉमर्स ८०
३.११ वी.सायन्स ८०
४.१२ वी.सायन्स८०

३) दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील महाविद्यालय (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)


अ.नं. वर्ग विद्यार्थी संख्या स्पेशल विषय शिष्यवृत्ती
१. प्रथम वर्ष वाणिज्य १२० - अ) शासन शिष्यवृत्ती
१.राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती. (Open)
२.भारत सरकार शिष्यवृत्ती (SC/OBC/NT/SBC)
३.आदिवासी विभाग शिष्यवृत्ती (ST)
४.अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती. (जैन,बौद्ध,शीख,मुस्लीम,पारशी,ख्रिचन)
५.अंध अपंग शिष्यवृत्ती.(सर्व विद्यार्थी)
ब) विद्यापीठ शिष्यवृत्ती
१.क्रांती ज्योती सा.फुले अर्थसहाय्य योजना.
२.आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थी अर्थसहाय्य योजना .
३.राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीयोजना.
४.सा.फुले पुणे विद्यापीठ गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्ती
२. द्वितीय वर्ष वाणिज्य १२० बँकिंग स्कॉस्टिंग
३. तृतीय वर्ष वाणिज्य १२० बँकिंग स्कॉस्टिंग
४. प्रथम वर्ष कला १२० मराठी अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र
५. द्वितीय वर्ष कला१२०
६. तृतीय वर्ष कला १२०
७. प्रथम वर्ष विज्ञान १२० -
८. द्वितीय वर्ष विज्ञान १२० -
९. तृतीय वर्ष विज्ञान १२० रसायनशास्त्र