अधिकारी माहिती

ऊस विकास उपक्रम
team

श्री. चंद्रकांत गंगाधर ढगे

कार्यकारी संचालक

team

श्री शिरीष बाबुराव सुर्वे

तांत्रिक व्यवस्थापक

९८२२४२७७९९

bsskce@gmail.com

team

श्री किशोर पांडुरंग तिजारे

प्रोसेस मॅनेजर

९८८१६७९६०९

tijarekp@gmail.com

team

श्री रामनाथ बबनराव हिंगे

सचिव

९९७५५७५५९९

bsskos@gmail.com

team

श्री राजेश दशरथ वाकचौरे

चिफ अकौंटंट

९९६०३७११७७

rajeshdw24@gmail.com

team

श्री दिलीप जयवंत कुरकुटे

खरेदी अधिकारी

९९७५५६१६१३

Djkurkute123@gmail.com

team

श्री कृष्णा काकासाहेब पाटील

डिस्टीलरी इन्चार्ज

९४२३०३७७०९

krushnap345@gmail.com

team

श्री चंद्रशेखर अरविंद मगर

कामगार कल्याण अधिकारी

९३२६२६५८२५

chandra.magar01@gmail.com

team

श्री ब्रिजेश अनंत लोहोट

खरेदी अधिकारी

९८५०३७३७२९

bsskpo@gmail.com

team

श्री अनिल रामभाऊ बोंबले

स्टोअर किपर

९८६०४४५४४२५

Anilbombale10@gmail.com

team

श्री अमीर मकबूल पठाण

सिव्हिल इंजिनिअर

७७०९७९४९३७

amirpathan97@gmail.com

team

श्री प्रमोद रतिलाल पाटील

ई.डी.पी. मॅनेजर

९९७५५६८१२२

khannapatil@gmail.com

team

श्री. राहुल विनोद कासार

असि. लिगल ऑफिसर

९९२२०५७३४५

rahulkasar99@gmail.com

team

श्री. कैलास भाऊ गाढवे

सुरक्षा अधिकारी

९७३०३०८७४९

team

श्री. किरण सर्जेराव शिंदे

वाहन विभाग प्रमुख

८८८८२९७७३३